czw., 02/10/2014 - 12:41

30 września 2014 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się druga edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

Szkolenie przygotowali i poprowadzili pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców we współpracy z pracownikami Działu Finansowo-Księgowego. Warsztaty były odpowiedzią na płynące z jednostek naukowych postulaty dotyczące  wsparcia w zakresie obsługi administracyjnej projektów badawczych i stanowiły kontynuację  formuły przyjętej podczas pierwszej edycji.

W spotkaniu wzięło udział 23 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Tematyka warsztatów objęła zagadnienia związane z zarządzaniem projektem badawczym (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji), procedurami aneksowania umów oraz raportowania okresowego i końcowego. Część dyskusyjna spotkania pozwoliła na omówienie najbardziej problematycznych aspektów obsługi administracyjnej projektów. Dodatkowo spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pracownikami jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Warsztaty zostały pozytywnie ocenione przez uczestników jako inicjatywa służąca pogłębieniu praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z formalną obsługą projektów badawczych oraz potwierdziły potrzebę organizowania podobnych warsztatów w przyszłości.

Składamy podziękowania uczestnikom za współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam nie tylko udoskonalić formułę kolejnych edycji szkoleń, ale także lepiej wspierać grantobiorców w codziennej pracy.

Warsztaty szkoleniowe w NCN

Warsztaty szkoleniowe w siedzibie NCN, fot. Michał Niewdana