czw., 30/10/2014 - 00:00

Na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. będzie prowadzić badanie opinii laureatów konkursów NCN, tj. kierowników projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN, którzy zrealizowali bądź realizują projekt przynajmniej od roku i złożyli przynajmniej jeden raport roczny z realizacji tego projektu.

Głównym celem badań jest ocena poszczególnych etapów procesu realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN od momentu złożenia wniosku do chwili obecnej, na podstawie opinii laureatów konkursów NCN na ten temat. Badanie ma również pozwolić na wskazanie tych obszarów współpracy między kierownikami projektów badawczych i jednostkami naukowymi a NCN, które wymagają usprawnienia.

Badania składać się będą z dwóch etapów. Jakościowa część badań będzie  realizowana za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych wśród wybranych laureatów konkursow NCN. Część ilościowa zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu ankiety internetowej. Wyniki badania będą wykorzystane wyłącznie w formie zestawień zbiorczych, bez podawania danych, które umożliwiłyby identyfikację respondentów czy instytucji, w której były prowadzone.

Ze strony NCN badanie jest nadzorowane jest przez zespół ds. analiz  i ewaluacji, tel. (12) 341 90 95, (12) 341 90 96, e-mail: analizy@ncn.gov.pl. Ze strony wykonawcy nadzór nad badaniem sprawuje pani Anna Zakrzewska, tel. (61) 860 95 80, e-mail: anna.zakrzewska@publicprofits.pl

Bardzo prosimy o przychylność dla kontaktujących się z Państwem przedstawicieli wykonawcy oraz wzięcie udziału w badaniu.