czw., 22/01/2015 - 10:44

Dziewięć rodzajów konkursów w czterech turach – to plan Narodowego Centrum Nauki na rok 2015. W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2015 r. Centrum planuje otworzyć dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na prowadzenie badań podstawowych.

W harmonogramie znalazły się konkursy regularne, czyli takie, które Centrum ogłasza co roku. Niezależnie od harmonogramu, NCN będzie ogłaszać również konkursy w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. w ramach konsorcjów Infect-ERA, BiodivERsA).

Szczegółowy harmonogram