Instrukcje składania wniosków w konkursach SYMFONIA 4, ETIUDA 4, FUGA 5 i TANGO 2 dostępne


piątek, 5 lutego 2016

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.:

  • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • TANGO 2 – na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.