Aktualizacja modułu zestawień statystycznych


piątek, 12 lutego 2016

W zakładce Statystki konkursów dostępny jest już zaktualizowany moduł, umożliwiający samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2015. Przy wykorzystaniu tego narzędzia możliwe jest samodzielne generowanie podstawowych zestawień danych dotyczących rozstrzygniętych konkursów NCN.

Moduł został uzupełniony o dane dla 2015 r. Dodatkowo, poszerzyliśmy zakres danych, które można wykorzystać do tworzenia zestawień o informację na temat: typu jednostki (rodzaju wnioskodawcy), płci i tytułu/stopnia naukowego laureatów naszych konkursów.

Dane będące podstawą zestawień są uzupełniane kwartalnie, po ogłoszeniu wyników kolejnych edycji konkursów NCN oraz aktualizowane z uwzględnieniem późniejszych odwołań i aneksów.