Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych – podsumowanie


piątek, 11 marca 2016

10 marca 2016 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

Warsztaty są formą wparcia pracowników administracyjnych w zakresie obsługi projektów badawczych, zainicjowaną w 2014 r. Tematem przewodnim warsztatów niezmiennie pozostają zagadnienia związane z zarządzaniem projektem badawczym (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji), procedurami aneksowania umów oraz raportowania okresowego i końcowego. Od ubiegłego roku program warsztatów został wzbogacony o dodatkowe moduły i obecnie porusza również zagadnienia związane z procedurą konkursową, aspekty finansowo-księgowe realizowanych projektów badawczych oraz kontrolę i audyt projektów.

W marcowym spotkaniu wzięło udział 19 reprezentantów uczelni i instytutów badawczych z całej Polski. Podobnie jak w poprzednich edycjach, warsztaty przyczyniły się do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pracownikami administracyjnymi jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Uczestnicy po raz kolejny pozytywnie ocenili szkolenie, doceniając możliwość  pogłębienia praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z formalną obsługą projektów badawczych.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za  udział, współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam lepiej wspierać grantobiorców w codziennej pracy.