Zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze


wtorek, 29 listopada 2016

16 listopada 2016 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz organizacji finansującej badania naukowe na Litwie – Lietuvos mokslo taryba. Podczas spotkania dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz prof. Dainius Pauža  podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego zostanie ogłoszony konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków, obejmujących wszystkie obszary finansowane przez NCN, rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r.

Powstała w 1991 r. Lietuvos mokslo taryba (Litewska Rada ds. Nauki, LMT) jest instytucją wspierającą projekty naukowe z zakresu badań podstawowych, finansuje także wieloletnie programy strategiczne oraz angażuje się w inicjatywy międzynarodowe. LMT kształtuje również politykę naukową na Litwie oraz pełni rolę doradczą wobec parlamentu oraz rządu litewskiego.  


Kontakt:

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016