Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2016 r.


czwartek, 29 grudnia 2016

Narodowe Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2016 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • HARMONIA 7, MAESTRO 7, SONATA BIS 5, ogłoszonych 15 czerwca 2015 r.
  • OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1, ogłoszonych 15 września 2015 r.
  • ETIUDA 4, FUGA 5, SYMFONIA 4, ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.
  • OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, POLONEZ 2, ogłoszonych 15 marca 2016 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.