pon., 11/09/2017 - 15:03

Uprzejmie informujemy, że we wnioskach składanych poprzez system OSF w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 wystąpił błąd w generowaniu plików pdf wniosków do NCN. Obecny format wygenerowanego pliku nie zawiera wszystkich wymaganych informacji. Zalecamy wstrzymanie się z wysyłką wniosków w systemie OSF do czasu usunięcia błędu.

Informacja o możliwości wznowienia wysyłki zostanie zamieszczona na stronie NCN.