pt., 23/11/2018 - 11:18

Informujemy, że 1 grudnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki zmienia siedzibę. Biuro Centrum zostanie przeniesione pod adres ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Pozostałe dane NCN oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie na nowy adres Centrum korespondencji, której planowany termin dostarczenia przypada po 30 listopada. 

Posiedzenia Zespołów Ekspertów zaplanowane w grudniu będą się odbywać jeszcze w poprzedniej siedzibie NCN, przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Eksperci będący członkami Zespołów Ekspertów otrzymają mailowo informacje o dokładnym miejscu i terminie odbywania się posiedzenia ich zespołu.