wt., 10/09/2019 - 11:32

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania danymi naukowymi w projektach badawczych, które odbędzie się w siedzibie NCN w dniu 4 października 2019 r.

Aktualizacja z dnia 13.09.2019: informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz osiągnięcie limitu uczestników zamykamy nabór na szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi.

Szkolenie jest skierowane do pracowników podmiotów naukowych zajmujących się zarządzaniem danymi lub pracowników działów wsparcia/obsługi projektów badawczych. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez data stewards z Delft University of Technology w Holandii.

Zakres tematyczny szkolenia: rola planu zarządzania danymi (DMP) w projekcie, formy wsparcia naukowców w opracowywaniu DMP, narzędzia stosowane do opracowywania DMP, ocena DMP, ćwiczenia praktyczne.

Warunki uczestnictwa:

  • dobra znajomość języka angielskiego (szkolenie będzie prowadzone w tym języku);
  • komputer przenośny do ćwiczeń praktycznych.

Przewidywany łączny czas trwania bloków szkoleniowych: 4 godziny.

Termin: 4 października, godz. 10:00 – 16:00.

Miejsce szkolenia: siedziba Narodowego Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 września, do godziny 12:00, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres laura.bandura-morgan@ncn.gov.pl. W tytule zgłoszenia prosimy wpisać SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA DANYMI.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na szkolenie nie stanowi potwierdzenia udziału.

Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu ani noclegu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY