Decyzje pozytywne w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wysłane


wtorek, 10 grudnia 2019

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2019 r. wysłane zostały decyzje dla wniosków zakwalifikowanych do finansowania a konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17.

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1384) decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, również do podmiotu wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku wskazanym w systemie ZSUN/OSF.