śr., 31/03/2021 - 10:24

Mamy przyjemność ogłosić kolejne wyniki międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzanego w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. Drugim rekomendowanym w wyniku oceny merytorycznej austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) laureatem został dr hab. Michał Wojciechowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Na realizację projektu pt. Nierefleksywne przestrzenie funkcyjne: podejście fourierowskie vs martyngałowe badacz otrzyma ponad 900 tys. zł.

Lista rankingowa

Teoria martyngałów stanowi jedną z centralnych gałęzi teorii prawdopodobieństwa. Wyrosła jako teoretyczna podstawa w analizie strategii teorii gier. Dr hab. Michał Wojciechowski wraz z zespołem zamierza użyć współczesnej teorii martyngałów do badania własności przestrzeni Banacha funkcji różniczkowalnych, które zajmują centralne miejsce w matematyce. Projekt zostanie zrealizowany dzięki współpracy z dr. Paulem Franzem Xaverem z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu.

Jednym z celów skierowanego do finansowania projektu jest poszerzenie zasobu wiedzy na temat struktury nierefleksywnych przestrzeni Banacha funkcji rózniczkowalnych oraz opis singularności ich elementów. Aby tego dokonać, polsko-austriacki zespół zamierza wykorzystać narzędzia współczesnej teorii martyngałów do badania osobliwości funkcji oraz ich uogólnień. Ponadto naukowcy zbadają także ich związek z włożeniami przestrzeni Banacha oraz operatorami śladu, a także wykorzystają podobieństwa i różnice pomiędzy teorią przestrzeni funkcji gładkich a teorią funkcji analitycznych.

W konkursie CEUS-UNISONO można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Czas realizacji zgłoszonych do finansowania badań to 24 lub 36 miesiące, a w przypadku projektów realizowanych z zespołami z Austrii może on wynosić także 48 miesięcy.

Wszystkie dotychczasowe listy rankingowe konkursu CEUS-UNISONO są dostępne tutaj.