CEUS-UNISONO: zamknięcie naboru wniosków na finansowanie projektów z udziałem zespołów z Czech


środa, 6 maja 2020

Przypominamy, że w konkursie CEUS-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostały złożone do GAČR jako agencji wiodącej, wnioski krajowe do ZSUN/OSF należy złożyć w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do GAČR i nie później niż 11 maja 2020 r. do g. 23:59.