śr., 10/06/2020 - 13:54

Z radością informujemy, że członek Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Marek Samoć dołączył do prestiżowej European Academy of Sciences (EURASC). Europejska Akademia Nauk to międzynarodowa, pozarządowa i niezależna organizacja non-profit. Należą do niej najwybitniejsi uczeni i inżynierowie, prowadzący badania o wiodącym znaczeniu w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii. 

Prof. Marek Samoć kieruje Katedrą Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Politechniki Wrocławskiej i jest laureatem wielu prestiżowych grantów. W 2019 r. otrzymał Francusko-Polskiej Nagrodę Naukową – prestiżowe wyróżnienie za wybitne dokonania w dziedzinie nieliniowych właściwości optycznych związków nieorganicznych i metaloorganicznych, sprzężonych polimerów i kropek kwantowych. 

Więcej informacji