czw., 26/11/2020 - 14:05

Z przyjemnością informujemy, że cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA - European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies.

Konkurs CHIST-ERA Call 2019 ogłoszony w grudniu 2019 r. i obejmował następujące tematy:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence;
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability.

W konkursie złożono 162 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 17 projektów.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

SAI: Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny i Społeczny. Kierownik polskiego zespołu: Prof. dr hab. Stanisław Józef Matwin - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Bułgarii, Estonii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

WATERLINE: Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych. Kierownik polskiego zespołu: Dr inż. Przemysław Jerzy Wachniew - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Finlandii, Grecji i Szwajcarii.

INFORM: Interpretowalność głębokich sieci neuronowych dla radiomiki. Kierownik polskiego zespołu: Dr Neo Christopher Honghoon Chung - Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji i Grecji.

XPM: Objaśnialne metody predykcyjnego utrzymania ruchu. Kierownik polskiego zespołu: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa - Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji, Portugalii i Szwecji.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się w I kwartale 2021 r.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotowego konkursu znajdują się na stronie sieci CHIST-ERA.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!