śr., 09/12/2020 - 13:37

Z radością informujemy, że członkini Rady NCN dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie laureatów prestiżowego Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Badaczka została wyróżniona w obszarze nauk społecznych i humanistycznych i będzie realizowała projekt pt. „Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies”.

Dr hab. Justyna Olko została wyróżniona grantem ERC po raz drugi, w 2012 r. otrzymała bowiem pierwszy w historii polskiej humanistyki Starting Grant. Jest również laureatką dwóch konkursów NCN – OPUS 1 i OPUS 15, a od 2018 r. zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki. Dr hab. Olko łączy badania naukowe i zaangażowaną pracę społeczną, aby promować wielojęzyczność, rewitalizację języka i upodmiotowienie mniejszości etnicznych.

Wśród laureatów znalazło się także dwóch innych badaczy z Polski. Dr Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCB UJ) otrzymał finansowanie w obszarze nauk o życiu na realizację projektu pt. „Deciphering the role of RNA modifications during ribosomal decoding and protein synthesis”, zaś dr hab. inż. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie będzie kierował projektem pt. „Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis” w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Dr Glatt jest laureatem dwóch konkursów NCN – prowadził badania w ramach konkursów OPUS 10 oraz OPUS 16, natomiast dr hab. inż. Faliszewski kierował projektami w konkursach HARMONIA 3 i OPUS 11.

Na tegorocznej liście zdobywców Consolidator Grant znalazło się 327 naukowców, którzy otrzymali na badania łącznie 655 milionów euro. ERC od 2008 r. przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Konkurs jest skierowany do naukowców będących od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy mogą wykazać się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, takimi jak publikacje w znaczących międzynarodowych czasopismach, prezentacje wygłoszone na uznanych, międzynarodowych konferencjach, otrzymane patenty czy wyróżnienia.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!