śr., 09/12/2020 - 10:52

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Program „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19” umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Konkurs został skierowany do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

W konkursie Zespół ekspertów NAWA wyłonił do finansowania jeden projekt, który zawiera Komponent badawczy.

Do NCN można składać wyłącznie wnioski o finansowanie Komponentów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w programie „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19”. Wnioski w Naborze należy składać w systemie OSF. Do formularza należy załączyć w PDF ostateczną wersję wniosku, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19”. W formularzu w OSF należy podać informacje tożsame z danymi we wniosku złożonym w NAWA. Wnioski o finansowanie Komponentów badawczych zostaną poddane wyłącznie ocenie formalnej, jako że Komponenty badawcze stanowiły przedmiot oceny merytorycznej przeprowadzanej w NAWA. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Ogłoszeniu Naboru.

Wyniki konkursu „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19” na stronie NAWA

Ogłoszenie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki


Kontakt w NCN w sprawie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych:

Dr Aneta Pazik-Aybar, aneta.pazik-aybar@ncn.gov.pl