śr., 09/12/2020 - 10:15

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I), Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Program „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I) został skierowany do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. W ramach programu zaproszą one do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W tegorocznej edycji konkursu zespół oceniający NAWA wyłonił do finansowania pięć projektów, które zawierają Komponenty badawcze.

Do NCN można składać wyłącznie wnioski o finansowanie Komponentów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w programie „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I). Wnioski w Naborze należy składać w systemie OSF. Do formularza należy załączyć w PDF ostateczną wersję wniosku, który uzyskał finansowanie w programie „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I). W formularzu w OSF należy podać informacje tożsame z danymi we wniosku złożonym w NAWA. Wnioski o finansowanie Komponentów badawczych zostaną poddane wyłącznie ocenie formalnej, jako że Komponenty badawcze stanowiły przedmiot oceny merytorycznej przeprowadzanej w NAWA. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu Naboru.

Wyniki konkursu „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I) na stronie NAWA

Ogłoszenie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki


Kontakt w NCN w sprawie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych:

Dr Aneta Pazik-Aybar