pon., 14/12/2020 - 11:23

Informujemy, że na początku 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age przygotowany przez konsorcjum CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Koordynowany przez NCN program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich . Całkowity budżet konkursu wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro.

Informacje na temat konkursu

Szczegółowy opis tematyki konkursu w języku angielskim znajduje się tutaj oraz zostanie opublikowany w połowie stycznia 2021 r. na stronie internetowej programu: www.chanse.org.

Zespół projektowy: złożony z co najmniej 4 partnerów z 4 lub więcej państw biorących udział w konkursie, kwalifikujących się do otrzymania środków z instytucji finansujących CHANSE  

Czas trwania projektu: od 24-36 miesięcy

Zalecany maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu: 1 500 000 euro


Orientacyjny harmonogram:

  • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: marzec 2021
  • Termin składania wniosków skróconych: 7 maja 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Termin składania pełnych wniosków (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu):
  • 7 grudnia 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

Narzędzie umożliwiające wyszukiwanie partnerów:

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do skorzystania z narzędzia do wyszukiwania partnerów do wspólnych projektów (tzw. Partner Search Tool). Aby przeglądać oferty i zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wypełnić: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Prosimy o kierowanie pytań dotyczących krajowych wymogów formalnych po opublikowaniu listy krajowych punktów kontaktowych, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu CHANSE w połowie stycznia 2021 r.


Kontakt:

  • Dr Malwina Gębalska, koordynator programu CHANSE
  • Michał Kaczmarek, Biuro programu CHANSE

chanse@ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Nauki