pt., 19/02/2021 - 14:15

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum QuantERA II koordynowane przez Narodowe Centrum Nauki pozyskało grant w wysokości 15 mln EUR z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. QuantERA II, która stanowi kontynuację projektu QuantERA, jest obecnie największą w Europie siecią zrzeszającą 38 agencji z 30 krajów. Jej głównym celem jest finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych, poprzez organizację konkursu na międzynarodowe projekty badawcze QuantERA Call 2021, który zostanie ogłoszony w marcu 2021 roku.

Całkowity budżet konkursu wynosi 40 mln euro, z czego 25 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 15 mln euro.

 

 

Informacje na temat konkursu

Tematyka konkursu

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Zespół projektowy

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2021.

Czas trwania projektu

24 lub36 miesięcy

Orientacyjny harmonogram

  • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: marzec 2021
  • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r.
  • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
  • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: początek 2022 r.

 

Kraje biorące udział w konkursie

     
Austria (FWF, FFG) Irlandia (SFI) Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO) Izrael (Innovation Auth) Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF) Litwa (RCL) Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ) Luksemburg (FNRS) Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR) Łotwa (VIAA) Szwecja (VR)
Dania (IFD) Malta (MFIN) Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg) Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ) Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA) Norwegia (RCN) Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR) Polska (NCBR, NCN)  
Hiszpania (AEI) Portugalia (FCT)  

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj oraz na stronie: https://quantera.eu/.

 


Kontakt

  • Sekretariat konkursu QuantERA

Agence Nationale de la Recherche, Francja

Sergueï Fedortchenko, Ph.D.

Serguei.Fedortchenko@anr.fr

  • Biuro Koordynatora Programu QuantERA

Narodowe Centrum Nauki, Polska

quantera@ncn.gov.pl