czw., 11/03/2021 - 11:36

Informujemy, że w związku z przedłużeniem naboru wniosków wspólnych w agencji czeskiej GACR jako agencji wiodącej w programie Weave do 22 kwietnia 2021 r.,  wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do GACR jako agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i nie później niż 29 kwietnia 2021 r.

UWAGA: Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF.