wt., 30/03/2021 - 14:09

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9, na chwilę obecną z przyczyn technicznych nie ma dostępu do formularzy raportów rocznych za rok 2020.

O terminie udostępnienia formularzy raportów rocznych za rok 2020 dla wymienionych konkursów oraz terminie na ich złożenia poinformujemy w kolejnym komunikacie na stronie NCN oraz mailowo każdego kierownika projektu realizującego projekt w ramach ww. konkursów.

Termin na złożenie raportów rocznych dla ww. konkursów nie będzie krótszy niż 2 miesiące od daty udostępnienia formularzy raportów rocznych za rok 2020.