Aktualności


Dni NCN 2020 odwołane

środa, 18 marca 2020

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2, podjęto decyzję, że w tym roku nie odbędą się zaplanowane na maj Dni Narodowego Centrum Nauki.

  »


Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020

wtorek, 17 marca 2020

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Zobacz treść ogłoszenia. »


Ogłaszamy konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS

poniedziałek, 16 marca 2020

Po raz kolejny ogłaszamy cieszące się największą popularnością konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. »


Trzy zespoły badawcze z Polski nagrodzone w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 2 Call 2019

piątek, 13 marca 2020

Z radością informujemy, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie zostaly złożone 233 wnioski badawcze. Finansowanie w wysokości 26,9 mln euro otrzymało 37 projektów. »


Komunikat w sprawie naboru wniosków w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4

piątek, 13 marca 2020

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie planuje zmiany terminu składania wniosków w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4, w których zakończenie naboru upływa w dniu 16 marca 2020 r. o godz.: 16:00:00. Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl »


Komunikat ws. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych (proszę przeczytać całą informację)

piątek, 13 marca 2020

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Centrum do 31.03.2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy. »


Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN

piątek, 13 marca 2020

Informujemy, że od poniedziałku 16 marca br. do odwołania kontakt z pracownikami biura NCN będzie utrudniony i możliwy jedynie w formie mailowej. W sprawach dotyczących realizacji projektów, w tym raportów rocznych i końcowych, prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF. »


Strony