Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Adiunkt badawczy - Postdoc
Wymagania:

Celem projektu jest oszacowanie mas i kanałów rozpadu ciężko-lekkich mezonów i barionów, jak również cząstek egzotycznych tego typu (tetrakwarki, pentakwarki a nawet di-bariony) ze szczególnym uwzględnieniem roli kwarku b. Metodologia opiera się na równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu łamania symetrii chiralnej dla lekkich kwarków oraz symetrii ciężkich kwarków (symetria spinowa Isgura-Wise’a, symetria antykwark-di-kwark Savage’a-Wise’a), skonfrontowanych z nowym, dualnym opisem holograficznym, zaadaptowanym dla spektroskopii hadronów lekko-ciężkich.

Wymagania:
• Doktorat w zakresie fizyki teoretycznej.
• Udokumentowane doświadczenie w zakresie kwantowej teorii pola i teorii cząstek elementarnych (hadronów).
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
• Umiejętność pracy w zespole naukowym.
• Dobrze widziana jest znajomość formalizmu Sakai-Sugamoto.

Opis zadań:

- Krytyczny przegląd współczesnego statusu teorii dublerów chiralnych.
- Zastosowanie opisu holograficznego do podwójnie ciężkich hadronów.
- Przygotowanie „mapy drogowej” dla grup eksperymentalnych mającej na celu identyfikacje najbardziej obiecujących obszarów kinematycznych z punktu widzenia nowych odkryć.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 grudnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę na okres 24 miesiące
Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty (curriculum vitae wraz z listą publikacji, 2 listy rekomendacyjne) należy przesłać do prof. dr hab. Macieja A. Nowaka ( maciej.a.nowak@uj.edu.pl) z adnotacją „postdoc” do 31 grudnia 2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-09 12:52:45

« wróć do ofert pracy