pon., 06/02/2017 - 09:37

Przypominamy, że dzięki nowym regulacjom wprowadzonym po raz pierwszy przez Radę NCN w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., w konkursach na stanowiska typu post-doc finansowanych w ramach projektów badawczych będą mogły wziąć udział  kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet pragnących powrócić do pracy naukowej po przerwie poświęconej wychowaniu dzieci, uprzejmie informujemy, że powyższa zasada może być stosowana podczas rekrutacji na stanowiska typu post-doc finansowane ze środków projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach wcześniejszych edycji konkursowych. Oznacza to, że  limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora zdefiniowany właściwą uchwałą Rady (odpowiednio 5 lub 7 lat) może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko/dzieci. Zwracamy uwagę, że rozwiązanie to dotyczy również kobiet, które nie korzystały z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.