Kod CSS i JS

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach 8:30 – 12:30

  • dla wnioskodawców:
    informacja@ncn.gov.pl
  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
  • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
    • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej - wyszukaj opiekuna projektu
    • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF)
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)

UWAGA! Z Koordynatorami Dyscyplin możliwy jest jedynie kontakt mailowy

Rozwiń wszystkie działy »

Zwiń wszystkie działy »

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Małgorzata Jacobs Koordynator dyscyplin -
dr Katarzyna Jarecka-Stępień Koordynator dyscyplin -
dr Malwina Gębalska Koordynator dyscyplin -
dr Magdalena Dej Koordynator dyscyplin -
dr Ulana Gocman Koordynator dyscyplin -
dr Anita Bielańska Koordynator dyscyplin -

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Marta Buchalska Koordynator dyscyplin -
dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska Koordynator dyscyplin -
dr inż. Tomasz Szumełda Koordynator dyscyplin -
dr inż. Klaudyna Śpiewak-Wojtyła Koordynator dyscyplin -
dr Anna Wieczorek Koordynator dyscyplin -
dr inż. Aleksandra Friedl Koordynator dyscyplin -
dr Monika Góral-Kurbiel Koordynator dyscyplin -

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Anna Wiktor Koordynator dyscyplin -
dr Katarzyna Śniegowska-Świerk Koordynator dyscyplin -
dr inż. Anna Fiust Koordynator dyscyplin -
dr Monika Pobiega Koordynator dyscyplin -
dr Jadwiga Spyrka Koordynator dyscyplin -
dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko Koordynator dyscyplin -
dr Mateusz Sobczyk Koordynator dyscyplin -

Dział Obsługi Wniosków

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Sadowska-Likos Kierownik
Agnieszka Jędrzejczyk Główny specjalista ds. obsługi wniosków
Aleksandra Pietraszek Główny specjalista ds. obsługi wniosków
Magdalena Nowak Starszy specjalista ds. obsługi wniosków
Anna Sołtysik Specjalista ds. obsługi wniosków
Mariola Krywko-Stańdo Specjalista ds. obsługi wniosków
Kamila Brylińska Specjalista ds. obsługi wniosków
Aneta Adamczyk Specjalista ds. obsługi wniosków
Justyna Żółkoś Specjalista ds. obsługi wniosków
Monika Kapka Specjalista ds. obsługi wniosków
Magdalena Gaweł Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków
Justyna Zgoda Specjalista ds. obsługi wniosków
Agnieszka Bugaj Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków
Ewa Bielińska Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Teresa Żanowska Kierownik

-> Wyszukaj opiekuna swojego projektu

Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Agnieszka Jewuła Koordynator zespołu
Agata Skalik Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Marcin Gac Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Anna Giermańska Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Michał Horwacik Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Barbara Leśniak Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Jolanta Widzińska Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zespół ds. Nauk o Życiu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Marta Maj-Piechota Koordynator zespołu
Dariusz Gicala Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Kacper Mikołajczyk Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Mariola Charczyńska Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Anna Micał Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Aneta Król Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Aleksandra Masłoń Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Anna Mazurkiewicz Koordynator zespołu
Wioletta Czernatowicz Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Renata Grądziel Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Agata Pachytel Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Joanna Sygut-Wierzbicka Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Dominika Kmita Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Malwina Chrząszcz Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych
Dominika Ślaska Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zespół ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Weronika Bieniasz Kierownik
Ewa Dąbrowska Specjalista ds. elektronicznego systemu obsługi wniosków
Anna Skórka Starszy specjalista ds. elektronicznego systemu obsługi wniosków

Dział Współpracy Międzynarodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Justyna Woźniakowska Kierownik
Sylwia Kostka Zastępca Kierownika
dr Magdalena Godowska Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Jolanta Palowska Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Alicja Dyląg Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Magdalena Dobrzańska-Bzowska Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Anna Kotarba Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Michał Kaczmarek Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Przemysław Puchała Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Piotr Malinowski Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Magdalena Krzystyniak Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Tomasz Kalita Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Joanna Niedziałek Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr inż. Agnieszka Dobrowolska Kierownik
Karolina Mikołajczyk-Rusin Główny specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Magdalena Tekielak Główny specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Aneta Głowa Główny specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Anna Kucharczyk Starszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Monika Marczyk-Zinkiewicz Starszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Agnieszka Piskór Starszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
dr Izabela Wąs Starszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Anna Śmietana Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Sylwia Polak Specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Patrycja Prostak Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Gabriela Czarny Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów
Weronika Myjak Młodszy specjalista ds. rozliczania projektów badawczych, staży i stypendiów

Zespół ds. Funduszy Norweskich

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska Kierownik
Barbara Świątkowska Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich
Joanna Węgrzycka Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich
Angelika Chudzik Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich -

Dział Spraw Organizacyjnych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Iwona Dąbrowska Kierownik
Justyna Chłopek Zastępca kierownika
Iwona Wojdyła Główny specjalista ds. organizacyjnych
Aleksandra Dąbrowska Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Justyna Juchniewicz Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Malwina Marcisz Główny specjalista ds. obsługi dziennika podawczego
Anna Prawda Specjalista ds. organizacyjnych
Piotr Staszczak Specjalista ds. organizacyjnych
Magdalena Szczepka Specjalista ds. organizacyjnych
Agata Zapasa Specjalista ds. organizacyjnych

Samodzielne stanowisko: Główny specjalista ds. kontaktu z mediami i promocji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Korzekwa-Józefowicz Główny specjalista ds. kontaktu z mediami i promocji

Zespół ds. Informacji i Promocji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Duer-Wójcik Koordynator
Agnieszka Rajda Starszy specjalista ds. informacji i promocji
Magdalena Żukiel Młodszy specjalista ds. informacji i promocji

Zespół ds. Teleinformatycznych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Tomasz Król Koordynator Zespołu ds. Teleinformatycznych
Michał Niewdana Informatyk
Maciej Walasek Informatyk

Samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Maciej Wais Główny Księgowy
FAX

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Pietrzak Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Zespół Finansowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Paulina Gruca Koordynator Zespołu Finansowego
Agnieszka Toboła Główny specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Karolina Szklarczyk Główny specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Agnieszka Górnisiewicz Starszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Paweł Bajdała Specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Magdalena Figuła Specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych
Bartłomiej Smętek Specjalista ds. obsługi finansowej
Agnieszka Demusiak Specjalista ds. obsługi finansowej programów międzynarodowych
FAX

Zespół Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Joanna Pieróg Koordynator
Monika Szczerba Starsza księgowa -
Katarzyna Sułkowska Księgowa
Agnieszka Kozanecka Starszy specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej
Izabela Kowalik-Sroka Starszy specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej
Jolanta Strojny Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej
Anna Tusznio Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

Zespół Kadrowo-Płacowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Dominika Zając Koordynator Zespołu Kadrowo-Płacowego
Sylwia Lasota Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych
Justyna Zaremba Główny specjalista ds. HR i wynagradzania

Zespół Wsparcia Ekspertów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Anna Marszałek Koordynator
Anna Pieprzyk Główny specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń
Joanna Jonak Główny specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń
Agnieszka Jedynak Starszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów
Magdalena Liszka Starszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów
Sylwia Bąk Specjalista ds. rozliczania wynagrodzeń
Edyta Perończyk Specjalista ds. rozliczeń
Kamila Przybyłek Specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów -
Magdalena Cieślak Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów -

Kancelaria Rady NCN

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Magdalena Borska Kierownik
Grzegorz Gilewski Główny specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN
Joanna Blitek Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN
Jolanta Lisowska Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady NCN -

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Jakub Michaluk Radca prawny, koordynator zespołu
Joanna Czuba Radca prawny
Michał Zimnicki Radca prawny
Beata Habuda Radca prawny

Zespół ds. Kontroli i Audytu

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Dominika Lewkiewicz Kierownik
Kamil Szczepanik Starszy specjalista ds. kontroli
Elżbieta Górska Starszy specjalista ds. kontroli
Adrian Szafran Specjalista ds. kontroli
Karolina Michalska Specjalista ds. kontroli

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
dr Anna Strzebońska Kierownik zespołu
Anna Tomczyk Specjalista ds. analiz i ewaluacji

Samodzielne stanowisko ds. Przedsiębiorstw i Pomocy Publicznej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Barbara Kania-Dec Główny specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Kida Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy -

Samodzielne stanowisko: Analityk ds. systemów

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Jakub Piotrowski Główny specjalista -

Samodzielne stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Maciej Rymaszewski Inspektor Ochrony Danych

Samodzielne stanowisko: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Imię i nazwisko Stanowisko
Ireneusz Micewski Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. Otwartej Nauki

Imię i nazwisko Stanowisko
dr Aneta Pazik-Aybar Główny specjalista ds. Otwartej Nauki