Wzory aneksów

Konkursy OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1

Konkurs MAESTRO 1

Konkursy OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2

Konkursy MAESTRO 2, HARMONIA 2, FUGA 1

Konkursy OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1

Konkursy HARMONIA 3, MAESTRO 3

Konkursy OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2

Konkursy MAESTRO 4, HARMONIA 4, SYMFONIA 1, FUGA 2, ETIUDA 1

Konkursy OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

Konkursy MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

Konkursy OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

Konkursy SYMFONIA 2, ETIUDA 2, FUGA 3

Konkursy przejęte z MNiSW

  1. Wzór aneksu do umowy - zmiana jednostki realizującej
  2. Wzór aneksu do umowy - inne zmiany
  3. Wzór oświadczenia - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Wzór aneksu do umowy - zmiana kierownika projektu

Dotyczy aneksów do umów:

  1. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 38
  2. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 39
  3. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 40
  4. Wykaz zmian kosztorysu dokonanych za zgodą kierownika jednostki

UWAGA W przypadku zmiany (korekty) kosztorysu, w Załączniku Nr 2a nie zmieniają się dane w punktach B i C, nowy kosztorys należy przedstawić w punkcie A.