Konkursy


Aktualnie otwarte konkursy

Najbliższe konkursy

 • SONATINA 5
 • SHENG 2
 • DIOSCURI 4

 


INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

 • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
 • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
 • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
  • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej - wyszukaj opiekuna projektu
  • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF)
 • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)