Konkursy


Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Aktualnie otwarte konkursy

MAESTRO 7

HARMONIA 7

SONATA BIS 5

Przypominamy, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. Więcej

Najbliższe konkursy

Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 15 września 2015 r.

 

Polityka cookies

Partnerzy