Jak się ubiegać o finansowanie?


Wnioski o finansowanie należy składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, w czasie otwarcia naboru wniosków.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia (w szczególnych przypadkach w innych terminach). W ofercie NCN znajduje się obecnie dziesięć rodzajów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup odbiorców. Poszczególne rodzaje konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej. NCN ogłasza również inne konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej.

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF oraz dostarczyć do NCN w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Szczegółowy opis procedury składania wniosków znajduje się w instrukcjach składania wniosków do poszczególnych konkursów NCN.