Typy konkursów


Rozwiń wszystkie konkursy »

Zwiń wszystkie konkursy «

 

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – otwarty

Ogłoszone konkursy

 • OPUS 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • OPUS 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • OPUS 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • OPUS 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • OPUS 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • OPUS 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • OPUS 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • OPUS 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • OPUS 9, ogłoszony 16 marca 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.
 • OPUS 10, ogłoszony 15 września 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2015 r.
 • OPUS 11, ogłoszony 15 marca 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2016 r.
 • OPUS 12, ogłoszony 15 września 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • OPUS 13, ogłoszony 15 marca 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2017 r.
 • OPUS 14, ogłoszony 15 września 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2017 r.
 • OPUS 15, ogłoszony 15 marca 2018 r, Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2018 r.
 • OPUS 16, ogłoszony 14 września 2018 r, Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r. – otwarty

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora – otwarty

Ogłoszone konkursy

 • PRELUDIUM 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • PRELUDIUM 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • PRELUDIUM 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • PRELUDIUM 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • PRELUDIUM 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • PRELUDIUM 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • PRELUDIUM 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • PRELUDIUM 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • PRELUDIUM 9, ogłoszony 16 marca 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.
 • PRELUDIUM 10, ogłoszony 15 września 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2015 r.
 • PRELUDIUM 11, ogłoszony 15 marca 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2016 r.
 • PRELUDIUM 12, ogłoszony 15 września 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • PRELUDIUM 13, ogłoszony 15 marca 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2017 r.
 • PRELUDIUM 14, ogłoszony 15 września 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2017 r.
 • PRELUDIUM 15, ogłoszony 15 marca 2018 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2018 r.
 • PRELUDIUM 16, ogłoszony 14 września 2018 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r. – otwarty

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Ogłoszone konkursy

 • SONATINA 1, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2017 r.
 • SONATINA 2, ogłoszony 15 grudnia 2017 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2018 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – otwarty 

Ogłoszone konkursy

 • SONATA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • SONATA 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • SONATA 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • SONATA 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • SONATA 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • SONATA 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • SONATA 9, ogłoszony 16 marca 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.
 • SONATA 10, ogłoszony 15 września 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2015 r.
 • SONATA 11, ogłoszony 15 marca 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2016 r.
 • SONATA 12, ogłoszony 15 września 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • SONATA 13, ogłoszony 14 czerwca 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 15.09.2017 r.
 • SONATA 14, ogłoszony 14 września 2018 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 17.12.2018 r. – otwarty

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem –

Ogłoszone konkursy

 • SONATA BIS 1, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA BIS 2, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA BIS 3, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • SONATA BIS 4, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.
 • SONATA BIS 5, ogłoszony 15 czerwca 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2015 r.
 • SONATA BIS 6, ogłoszony 15 czerwca 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2016 r.
 • SONATA BIS 7, ogłoszony 14 czerwca 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2017 r.
 • SONATA BIS 8, ogłoszony 15 czerwca 2018 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Ogłoszone konkursy

 • HARMONIA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • HARMONIA 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • HARMONIA 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • HARMONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • HARMONIA 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • HARMONIA 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.
 • HARMONIA 7, ogłoszony 15 czerwca 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2015 r.
 • HARMONIA 8, ogłoszony 15 czerwca 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2016 r.
 • HARMONIA 9, ogłoszony 14 czerwca 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2017 r.
 • HARMONIA 10, ogłoszony 15 czerwca 2018 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Ogłoszone konkursy

 • MAESTRO 1, ogłoszony 15 czerwca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 30.09.2011 r.
 • MAESTRO 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • MAESTRO 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • MAESTRO 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • MAESTRO 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • MAESTRO 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.
 • MAESTRO 7, ogłoszony 15 czerwca 2015 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2015 r.
 • MAESTRO 8, ogłoszony 15 czerwca 2016 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2016 r.
 • MAESTRO 9, ogłoszony 14 czerwca 2017 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2017 r.
 • MAESTRO 10, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych

Ogłoszone konkursy

 • SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • SYMFONIA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • SYMFONIA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.
 • SYMFONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.

MINIATURA – konkurs na działanie naukowe - otwarty

Ogłoszone konkursy

 • MINIATURA 1, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., Ogłoszenie, nabór ciągły wnioskow od 03.04.2017 r.
 • MINIATURA 2, ogłoszony 17 kwietnia 2018 r, Ogłoszenie, nabór ciągły do 31.12.2018 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu – otwarty

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie

Ogłoszone konkursy

 • ETIUDA 1, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • ETIUDA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • ETIUDA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.
 • ETIUDA 4, ogłoszony 15 grudnia 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.
 • ETIUDA 5, ogłoszony 15 grudnia 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2017 r.
 • ETIUDA 6, ogłoszony 15 grudnia 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2018 r.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Ogłoszone konkursy

 • FUGA 1 (STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1), ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • FUGA 2, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • FUGA 3, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • FUGA 4, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.
 • FUGA 5, ogłoszony 15 grudnia 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

Ogłoszone konkursy

 • TANGO 1, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • TANGO 2, ogłoszony 15 grudnia 2015 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.
 • TANGO 3, ogłoszony 17 maja 2018 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków (I etap): od 14 czerwca do 21 września 2018 r.

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

BEETHOVEN CLASSIC– konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie – otwarty

 • BEETHOVEN 1, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • BEETHOVEN 2, ogłoszony 15 września 2016 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • BEETHOVEN CLASSIC 3, ogłoszony 14 września 2018 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r. – otwarty

BEETHOVEN LIFE– konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie – otwarty

DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

 • podstrona konkursu DAINA
 • DAINA 1, ogłoszony 15 września 2017 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2017 r.

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

 • podstrona konkursu UWERTURA
 • UWERTURA 1, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2017 r.
 • UWERTURA 2, ogłoszony 15 grudnia 2017 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2018 r.

Dioscuri – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

 • podstrona konkursu Dioscuri
 • Dioscuri, ogłoszony 7 listopada 2017 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 12.02.2018 r.

SHENG – na polsko-chińskie projekty badawcze

 • SHENG 1, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

Konkursy międzynarodowe