Typy konkursów


Rozwiń wszystkie konkursy »

Zwiń wszystkie konkursy «

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • OPUS 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • OPUS 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • OPUS 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • OPUS 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • OPUS 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • OPUS 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • OPUS 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • OPUS 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • OPUS 9, ogłoszony 16 marca 2015 r. Ogłoszenie,  przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • PRELUDIUM 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • PRELUDIUM 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • PRELUDIUM 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • PRELUDIUM 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • PRELUDIUM 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • PRELUDIUM 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • PRELUDIUM 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • PRELUDIUM 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • PRELUDIUM 9, ogłoszony 16 marca 2015 r. Ogłoszenie,  przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SONATA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • SONATA 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • SONATA 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • SONATA 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • SONATA 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • SONATA 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • SONATA 9, ogłoszony 16 marca 2015 r. Ogłoszenie,  przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Konkurs aktualnie otwarty

Konkurs SONATA BIS 5 – ogłoszenie

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SONATA BIS 1, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA BIS 2, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA BIS 3, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • SONATA BIS 4, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Konkurs aktualnie otwarty

Konkurs HARMONIA 7 – ogłoszenie

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • HARMONIA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • HARMONIA 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • HARMONIA 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • HARMONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • HARMONIA 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • HARMONIA 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.

(Shortened version of HARMONIA 6 )

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.Konkurs aktualnie otwarty

Konkurs MAESTRO 7 – ogłoszenie

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • MAESTRO 1, ogłoszony 15 czerwca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 30.09.2011 r.
 • MAESTRO 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • MAESTRO 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • MAESTRO 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • MAESTRO 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • MAESTRO 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

Archiwum ogłoszonych konkursów
 • SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • SYMFONIA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • SYMFONIA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • ETIUDA 1, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • ETIUDA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • ETIUDA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • FUGA 1 (STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1), ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • FUGA 2, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • FUGA 3, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • FUGA 4, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • Konkurs TANGO 1, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Kandydaci będą mogli się starać o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają co miesiąc: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300 euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez   laureata, oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w czerwcu 2015 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące konkursu POLONEZ odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (Aula Władysława Olszaka, II piętro).

POLONEZ uzyskał dofinansowanie z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014.

Szczegółowe informacje: PL | ENG

Konkursy międzynarodowe

Polityka cookies

Partnerzy