Udział przedstawicieli NCN w konferencji „Horyzont 2020"


piątek, 3 czerwca 2016

W dniu 3 czerwca br. prof. Zbigniew Błocki. dyrektor NCN, oraz Justyna Woźniakowska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, wzięli udział w konferencji „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”.

Spotkanie odbyło się Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju.