Udział dyrektora NCN i dr Oliwkiewicz-Miklasińskiej w spotkaniu nt. grantów norweskich


środa, 8 czerwca 2016

W dniu 8 czerwca br. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, koordynator dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych, wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wypracowania wspólnej strategii prac programowych na rzecz optymalnego wykorzystania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w sektorze nauki i badań. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.