Udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


czwartek, 9 czerwca 2016

W dniu 9 czerwca br. dr Tomasz Bzukała, zastępca dyrektora NCN, oraz dr Katarzyna Stec, starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji, wzięli udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którym opiniowano plan działalności NCN na 2016 r. oraz sprawozdanie z działalności NCN za 2015 r.