Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe Governing Board


czwartek, 23 czerwca 2016

W dniu 23 czerwca br. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w spotkaniu Science Europe Governing Board w Brukseli.