Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe


czwartek, 29 września 2016

W dniach 29-30 września br. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w posiedzeniu Science Europe, odbywającym się w Brukseli.