czw., 10/05/2012 - 00:00

10 maja br. Tomasz Bzukała, p.o. zastępcy dyrektora NCN ds. administracyjnych, uczestniczył w obradach XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. P.o. zastępcy dyrektora NCN ds. administracyjnych wziął udział w pkt. 6 porządku obrad: Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2011 oraz planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2012 rok - przedstawia Komisja Nauki oraz Komisja Ekonomiczno-Prawna Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.