Udział dyrektora NCN w posiedzeniu KRASP


piątek, 3 czerwca 2016

W dniach 3-4 czerwca br. prof. Zbigniew Blocki, dyrektor NCN, wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w Warszawie.