Konferencja prorektorów uczelni medycznych


czwartek, 26 października 2017

W dniach 25-26 października w Szczecinie odbyła się konferencja prorektorów ds. nauki uczelni medycznych. Wziął w niej udział prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN