Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe


wtorek, 2 października 2018

W dniach 2-3 października dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki weźmie brał udział w cyklicznym spotkaniu organizacji Science Europe, które odbędzie się w Brukseli.