wt., 17/09/2019 - 00:00

Siedemnastego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN oraz dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wzięli udział w uroczystości otwarcia dwóch pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Na uroczystości obecni byli również: Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anja Karliczek, niemiecka minister edukacji i badań naukowych, Martin Stratmann, prezes Towarzystwa Maxa Plancka.