wt., 19/11/2019 - 00:00

Dziewiętnastego listopada 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w V Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.