Udział zastępcy dyrektora w spotkaniu w Agencji Badań Medycznych


wtorek, 21 lipca 2020

Dwudziestego pierwszego lipca 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, w ramach współpracy NCN-ABM wziął udział w spotkaniu w Agencji Badań Medycznych w Warszawie.