Dni Narodowego Centrum Nauki


Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN. W trakcie obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki organizowany jest szereg spotkań tematycznych i dyskusji, a także odbywają się warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki są również doskonałą okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały finansowanie i są w trakcie realizacji.

Kolejne Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się 10-11 maja 2017 r. w Kielcach. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na warsztaty ukażą się wkrótce.

PROGRAM

10 maja 2017 r.

10.00 – 15.00

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

/wstęp po rejestracji

10.00 – 16.00

Warsztaty dla wnioskodawców

/wstęp po rejestracji

11 maja 2017 r.

08.00 – 12.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

/wstęp po rejestracji

8.30 – 12.45

Warsztaty dla wnioskodawców

/wstęp po rejestracji

10.00 – 15.30

Sympozjum: Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce

część I: Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

część II: Prezentacje laureatów konkursów NCN

/wstęp wolny


Organizatorzy: