prof. dr hab. Janina Jóźwiak

Janina Jóźwiak

prof. dr hab. Janina Jóźwiak

  • Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii
 

Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1993 -1999 rektor SGH.

Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego- Fundacji Popierania Nauki, Honorowy Prezydent European Association for Population Studies, Honorowa Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 2007-2011 Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, oraz Zespołu ds. Nagród Premiera.

W latach 2008-2010 wiceprzewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo Technicznej Rady Nauki, przewodnicząca Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2004-2008, wiceprzewodnicząca Komitetu Badań Naukowych oraz przewodnicząca Zespołu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych w latach 2000-2004. Pełniła wiele innych publicznych funkcji (między innymi wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 1997-1999, członek zarządu CRE-Association of European Universities,1998-2001, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, 1998-2002, przewodnicząca Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w latach 1998-2005).

Sprawowała funkcje eksperckie w organizacjach międzynarodowych (między innymi w European Research Council oraz Komisji Europejskiej).

Członek Scientific Board, European Doctoral School of Demography, wiceprzewodnicząca Council of Advisors w European Population Partnership.

Zainteresowania naukowe: modelowanie dynamiki ludności, ilościowe metody analizy demograficznej, analiza ekonomicznego kontekstu zachowań demograficznych oraz konsekwencji zmian struktur demograficznych. Autorka ponad 120 prac z tej dziedziny, a także z zakresu statystyki i ekonometrii. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych były również problemy systemów edukacji wyższej i zarządzania badaniami naukowymi.