prof. dr hab. Janusz Janeczek

Janusz Janeczek

prof. dr hab. Janusz Janeczek

  • Jednostka: Uniwersytet Śląski
  • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii
  • Tel. +48 12 341 9191
  • E-mail: kancelaria@ncn.gov.pl
 

Mineralog, geolog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1976) i jego pracownik naukowy do 1984 roku. Od 1985 roku związany z Uniwersytetem Śląskim. W kadencjach 2002-2005 i 2005-2008 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 1999-2002 prorektorem ds. nauki, promocji i współpracy międzynarodowej. W kadencji 2005 – 2008 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Od roku 1993 do 1999 był prodziekanem na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Od 2000 r. jest kierownikiem Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Przewodniczący Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN. W latach 1998-2002 był prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, o/Katowice. Przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Mineralogicznego i Rosyjskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Stypendysta: British Council na Uniwersytecie w Manchester w Anglii, Fulbrighta na Uniwersytecie Nowy Meksyk w USA i Japanese Association for the Promotion of Science na Uniwersytecie Hiroszima w Japonii. Laureat nagrody naukowej PAN im. Ignacego Domeyki (1986).

Zainteresowania naukowe obejmują: geologiczne aspekty składowania odpadów promieniotwórczych, w tym naturalne analogi różnych form zużytego paliwa jądrowego oraz podziemnych składowisk odpadów promieniotwórczych (w latach 1990-2000 uczestniczył w pracach międzynarodowej grupy badawczej studiującej naturalne reaktory jądrowe Oklo w Gabonie), mineralogię pyłów atmosferycznych i mineralogię pegmatytów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. Do najważniejszych należą prace nad minerałami uranu i migracją pierwiastków promieniotwórczych w naturalnych reaktorach jądrowych. Wypromował 9 doktorów.