Teresa Zielińska

prof. dr hab. Teresa Zielińska

  • Jednostka: Politechnika Warszawska
  • Wydział: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Profesor nauk technicznych, wice-dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  Politechniki Warszawskiej (PW). Doktorat w zakresie robotyki  uzyskała  na Wydziale Mechanicznym Energetyki  i Lotnictwa PW. Habilitacja została przeprowadzona w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Profesor zwyczajny PW. Członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, wice-przewodnicząca polskiego oddziału IEEE Robotics and Automation (2016-2019) oraz Sekretarz Generalna IFToMM (2011-2019) http://iftomm.net/. Lokalny Koordynator międzynarodowego programu European Master on Advanced Robotics (EMARO). Członek Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2018).

Prowadziła badania i odbyła staże w różnych ośrodkach zagranicznych, m.in. Politechnic University of Turin (grant Włoskiego Ministerstwa Edukacji), Lughborough University (Wielka Brytania, brytyjski grant Science and Engineering  Research Council), Nanyang Technological University (Singapur) – senior fellow (zatrudnienie). Była też profesorem wizytującym w: National University of Singapore, Nanyang Technological University (Singapur), Griffith University (Australia), Keio University (Japonia), Shanghaji Jiaotong University (Chiny). Współpracowała z Ohio State University (USA) w ramach grantu Poland-USA Marie Curie-Skłodowska Fund. Współautorka 2 patentów krajowych, autorka lub współautorka 300 publikacji.  Uzyskała Nagrodę Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz wiele nagród Rektora PW, w większości za działalność naukową. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zainteresowania naukowe dotyczą robotyki, w tym budowy systemów sterowania w czasie rzeczywistym, syntezy ruchu oraz projektowania nowoczesnych konstrukcji robotycznych – maszyn kroczących, oraz robotów humanoidalnych. Zajmuje się też zagadnieniami nawigacji maszyn kroczących i robotów mobilnych. Opracowała również prototyp czujnika do pomiaru sił stycznych oraz system sterowania zespołem autonomicznych maszyn kroczących. Obecnie specjalizuje się w zakresie bio-robotyki. Członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism krajowych i zagranicznych z obszaru robotyki i automatyki. Była kierownikiem lub wykonawcą w badawczych grantach zagranicznych, krajowych oraz europejskich.