prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

  • Jednostka: Uniwersytet SWPS
  • Wydział: Psychologii

Tomasz Zaleśkiewicz jest profesorem zwyczajnym psychologii. Pracuje w Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Ekonomicznej. Jest także twórcą i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011-2017 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Od 2018 r. jest Prezydentem w International Association of Applied Psychology (Division of Economic Psychology).

W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak: podejmowanie decyzji finansowych, psychologia relacji rynkowych, społeczna psychologia ekonomiczna, percepcja ryzyka. Jest autorem lub współautorem książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji (np. „Psychological Perspectives on Financial Decision Making”, New York: Springer; „Psychologia ekonomiczna”, Warszawa: PWN; „Psychologia inwestora giełdowego”, Sopot: GWP; „Racjonalność decyzji”, Warszawa: PWE). W 2012 r. zdobył Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę roku. Publikuje swoje prace w najbardziej prestiżowych pismach psychologicznych (np. Journal of Personality and Social Psychology, Psychological Science, Journal of Experimental Psychology: Applied, czy Journal of Experimental Social Psychology), a także jest autorem rozdziałów w anglojęzycznych podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej.

Jest laureatem kilku nagród oraz stypendiów naukowych. Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”. O jego badaniach informowały znaczące media na świecie: The Wall Street Journal, Time, Süddeutsche Zeitung, Harvard Business Review (USA edition), czy BBC Radio 4.