Logotyp Austrian Science Fund (FWF)

Powstała w 1967 r. agencja Austrian Science Fund (FWF) jest centralną instytucją finansującą badania podstawowe w Austrii. Do priorytetowych obszarów działań FWF należy m.in. wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

5 kwietnia 2018 r. w Pradze dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz Przewodniczący FWF prof. Klement Tockner podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego ogłoszono konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Od początku 2021 r. NCN współpracuje z FWF w programie Weave.


Kontakt