Lietuvos mokslo taryba (LMT)


Powstała w 1991 r. Lietuvos mokslo taryba (Litewska Rada ds. Nauki, LMT) jest instytucją wspierającą projekty naukowe z zakresu badań podstawowych, finansuje także wieloletnie programy strategiczne oraz angażuje się w inicjatywy międzynarodowe. LMT kształtuje również politykę naukową na Litwie oraz pełni rolę doradczą wobec parlamentu oraz rządu litewskiego.

16 listopada 2016 r. w Krakowie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz przewodniczący LMT prof. Dainius Pauža podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego zostanie ogłoszony konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków, obejmujących wszystkie obszary finansowane przez NCN, rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r.


Kontakt

dr Magdalena Łopuszańska-Rusek, tel. 12 341 9164

dr hab. Wojciech Sowa, tel. 12 341 9171

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)